Príobháideacht

Príobháideacht

FlatPyramid Beartas Príobháideachais

Tugaimid meas ar phríobháideacht ár n-úsáideoirí agus caithfimid tús áite dó ag FlatPyramid. Ní roinnimid aon fhaisnéis phearsanta a fhaightear ar líne gan cead a fháil ón úsáideoir tíolactha, agus ní dhéanfaimid riamh é.